41 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Piridede köy - İmranlı - Sivas
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşim metonio
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Sinsor
E1900 AY: Tsıntsor [ Erm ... tsor "dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Yenibaş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Amutka
E1914: Amudga [ Erm ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Dersim'e yakın çevrelerde sonu “-ga” ile tamlanan bir dizi isim var. Aşodga, Muşeğga vb. Bunlar anlaşılır şekilde özel şahıs isimleri ile -ga ekinden oluşuyor. Amud yada Amut diye bir şahıs ismi bilinmiyor, ama geçmişte kullanılmış olabilir. - Hovsep Hayreni ■ +ga eki için iki ayrı görüş ileri sürülebilir. Eski Ermenice sözlüklere göre ga “durak, bulunulan yer, mevki, bucak” anlamında sözcük, ki Farsça gâh ve Kürdce +geh ile eş kökenli olması gerekir. Diğer yoruma göre +ga eki, +ig küçültme eki ile +a genitiv ekinin bileşimi olabilir. Aşodga = Aşodig'in (yeri). - SN SN
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
1960e DİE: Kavga
Eski adı: Zoğar
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Çalbaşı mz - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Bırdo
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Buzlutepe köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 K: Kakber/Kakper
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Kakbil veya Kakbir nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaoğlan/Balikan köyüne taşındı. SN
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Avşeker [ Kürd avaşeker "şekersu" ]
1928 K: Şevak/Şavak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Koru x - Hozat - Tunceli
1928 K: Kori
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Bilekli x - Hozat - Tunceli
1912 Kiep: Moxtar?
1901 UK: Maxtur [ Erm ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Dorutay köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Zéve [ Kürd zevî "tarla" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Incığa
E1900 AY, Epr: Incığag/Incğıga [ Erm ինճիւղակ "dokuz dal? İn deresi dalı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Kısmen Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi. Hozat ilçesinde Sünnilerin yerleşim olarak bulunduğu tek köydür. metonio
  Aktaş köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 K: Devêdevreş [ Zaza dewe dewreş "derviş köyü" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Hopig/Hopik [ Erm/Kürd "küçük bent, gölcük" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Zaza: Hope ''havuz, su bendi'' (Hopike ''havuzcuk,küçük bent'') oen
  Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
h2000: Sağmanik [ Kürd "Sağmancık" ]
1960e DİE: Sağmanderesi
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Nüfusu asıl Sağman'ın aksine Alevi ve Zaza (Dersimli) olduğu için Sağman-ı Dersimî adını almıştır. 1960 İçişleri kayıtlarında görülen `Sağmanderesi` adı yanlış olsa gerek. ■ Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
■ Dersim merkez Kıl köyünden (Alan Aşireti ) gelmişlerdir. [Nazım] SN
  Ulupınar köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Ulupınar
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Baylık köy - Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1928 K: Velikan [ Kürd welîkan "Veliler (aş.)" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Tozkoparan köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Tanz
E1900 AY: Tants [ Erm Թանց "geçit? (Acaryan I.213)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni ve 10 hane Müslim nüfus ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Yolkonak köy - Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
h1993: Kilise
E1900 AY, K: Sorpiyan
1530 T: Surpohan [ Erm surp Ohan "Aziz Ohannes" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm) yerleşimi
■ Köydeki ünlü Surp Ohan kilise ve ziyaretgâhı 19. yy'da İngiliz seyyah Taylor tarafından tasvir edilmiştir. SN
  Sumak köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Samak
E1900 AY: Tsamak [ Erm "kuru" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Dazkaya köy - Mazgirt - Tunceli
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Örenönü mz - Merkez - Tunceli
1946 MYK: Milli
Alevi (Zaza/Kurm) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  EskiGedik köy - Ovacık - Tunceli
1946 MYK: Birman
1928 K: Birimuşağı [ Zaza biriman "aş." ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
  Mazgirt ilçe - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Mazgirt
E867, E1878 AY: Medzgerd [ Erm "büyükhisar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Tarihçi Vartan'a göre 837 yılında imparator Theophilos'un Mezopotamya seferi esnasında tahrip ettiği kalelerden biri idi. SN
  Karagüney köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Kadosa
1928 K: Gadosa
E1900 AY: Gadosan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Demirkazık köy - Mazgirt - Tunceli
K2010: Kocvanis
1928 K: Koca Ovanis
E1900 AY: Xoca Ohannes [ Erm Ohannes "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Danaburan köy - Mazgirt - Tunceli
E1900 AY, K: Danaburan [ Kürd dalêburan "kuruvadi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Kale köy - Mazgirt - Tunceli
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Şorda
E1900 K&P: Şordam/Şordan
1530 T: Şorda
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Yazeli köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kirzi [ Erm kzir gen. kzri "hasırotu, hazeran" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1946 MYK: Germisi
1928 K: İkiz Germisi [ Zaza germisi "kaplıca" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Otlukaya köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Pulan
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Kartutan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Lodek [ Kürd lodik "tınazca, öbekli" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Kürd lod `ot veya ekin yığını, tınaz`. SN
  Kılköy köy - Nazımiye - Tunceli
1928 K: Kıl
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  İbimahmut köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: İbimahmut [ Kürd îbî Mêhmud "Mahmutoğlu İbrahim" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Dedebağ köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Bağin
Byz Kyp: Palinês
E432, E1879 MKh: Bağin [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Urartu krallığından kalma kalesi ve Ortaçağdan beri işletilen ılıcası vardır. Ancak belirgin anlam bağına rağmen Bağin adını Erm pağan/pağnik' (ılıca) sözcüğüyle birleştirmek güçtür. ■ 1994'te köy boşaltıldı, tahrip edildi. Halen metruktur. (SN) ■ Urartu zamanından beri kalesiyle ünlü olan bu yerde eski tanrılara ait bir tapınak da olmuşsa eğer, yer ismi Bagin (tapınak) sözcüğüyle ilgili olabilir. Ancak burada da şöyle bir problem var. İsmin basitçe Bagin'den Bağin'e dönüşmüş olduğunu varsaymak kolay değil. Zira eski Yunan ve Latin kaynaklarında bu isim Palin olarak geçiyor. Onlardan duyulan isimlerdeki L'nin Ermenicede Ğ'ye dönüşme durumu yaygındır. Fakat acaba Yunan kaynakları o ismi orijinalinden ne olarak duyup da Palin olarak kayda geçmişler bu da belirsiz. (Hovsep Hayreni) SN
  Koyunuşağı köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Şixık [ Kürd şêxik "şeyhçik" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Yukarıdoluca köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928 K: Yukarı Xarik [ Kürd xarik "eğrice" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Yayıkağıl köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928 K: Kimsor [ Kürd kimsor "kızılbaş" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Kanoğlu köy - Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1928 K: Kanoğlu
Alevi (Zaza/Kurm) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km