454 yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Orhaniye köy - Ereğli - Konya
1928 K: Orhaniye
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
  Özgürler köy - Ereğli - Konya
Alevi (Zaza) yerleşimi
  KüçükSöbeçimen köy - Sarız - Kayseri
Alevi (Zaza) yerleşimi
  KüçükÖrtülü köy - Sarız - Kayseri
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Halkı Elbistan muhaciridir. yalcin
  Mühürkulak köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 K: Mühürkulak
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
  Mısırören köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928 K: Mısırviran
1907 Kiep: Mısırlıören
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yaylacık köy - Kangal - Sivas
1928: Yortan
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
  Topardıç köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Topardıç
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Mürsel köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 K: Mürsel
Eski adı: Kömsür/Komsur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Köyde 1914'ten önce Ermeni Surp Asdvadzadzin Kilisesi mevcuttu. SN
  Mescit köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Paşamçayırı köy - Kangal - Sivas
1960 DİE: Örencik
1928 K: Kalburviran
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Tatlıpınar köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sultanpınarı köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Sultanpınar
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Taşlık köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Taşlık
E1877 Siv: Karahad [ Erm "taşlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  İğdeli köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sarıkadı köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1928 K: Sarıkadı
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sancakkale köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Örentaş mah Yeşilyurt - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928 K: Melülviran
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Minarekaya köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912, 1928 Kiep, K: Minarekaya
1960e DİE: Leşker [ Tr "asker" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Oğlaklı mah - Kangal (Sincan bucağı) - Sivas
Eski adı: Kürtosman
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Büyükköy köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
Z2010: Dewa Pîli
1912 K: Büyükköy
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Pınargözü köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Pınargözü
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Beypınarı köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928 K: Beypınarı
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna... dair. deyar heyran
  Ağlıkçay köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Ağılçay
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yellice köy - Kangal (Çetinkaya bucağı) - Sivas
1928 K: Yellice
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Piridede köy - İmranlı - Sivas
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşim metonio
  Yünbüken köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Germisik [ Erm Garmirtsik "Kayserililer" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eski ve Orta dönem Ermenicede Karmir (Garmir) adı, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Kayseri yakınındaki Germir ve Sivas Gemerek (Garmrak = Küçük Kapadokya) adları aynı sözcükten kaynaklanır. SN
  Anıl köy - Çemişgezek - Tunceli
E1879, 1928 AY, K: Hazari [ Erm ]
1835 NüfÇ: Heserek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1914'te 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. 1993'te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Yenikonak köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Hağaçur [ Erm "? suyu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Ekrek
E1879, E1914 AY, K&P: Yerits Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1879 AY: Tsıntsor [ Erm ... tsor "dere" ]
1835, 1928 NüfÇ, K: Sinsor
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Dikke/Dekke
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Eğripınar köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Bozkara
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Tekeli köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Axtük
E1901, E1914 Vic, K&P: Hağtug [ Erm յաղթուկ "genişçe?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1914'te 297 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Minas ve Yerits Mangants adına iki kilisesi vardı. SN
  Cevizlidere köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Merxo [ Erm/Zaza merxo "ardıçlı" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. ■ Ermenice marx `çıra, her türlü çıralı ağaç` anlamında kullanılır. Zazaca merx `ardıç` eş kökenli olmalıdır. SN
  OrmanYolu x - Hozat - Tunceli
1928 K: Tağar [ Erm "çanak" ]
1530 T: Tağar
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Ermenice T'ağar (Թաղար) sözcüğü `topraktan yapılma kavisli kap, çanak` anlamındadır. Tağar yalnızca köy ismi değil, o civarda kaynağını alan ve aşağıda Murat nehrine dökülen büyükçe bir çayın da ismidir. EH-1915'de bu çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlı. Tahar olarak düşünürsek kaynağı ve anlamı belirsiz. OH-1530'da ise Tağar şeklindedir. SN
  Kozluca x - Hozat - Tunceli
1928 K: Kozluca
1912 Kiep: Kozliçar
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Ziyaret köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Ziyaret
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Şeyh Munzur veya Munzur Baba adı verilen kutsal ziyaret yeridir. SN
  Hanuşağı köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z2010: Xanon [ "haneler" ]
1928 K: Hanuşağı
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Söğütlü köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z2010: Phezgewro [ Zaza "akkoyunlu (aş.)" ]
Z2010: Viyaleke [ Zaza "söğütçük" ]
1914 Kiep: Söğütlü
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Phezgewran, Seydanlılara bağlı Khew aşiretin alt koludur. asmen
  Topuzlu köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z2010: Qisle [ Tr "kışla" ]
1912 Kiep: Topuzoğlu
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ © 31.07.1889 Dersim Kürtlerinden ve Topuzlu Aşireti'nin Veli Ağa takımından birkaç eşkiya tarafından Kuruçay kazası bağlarından kaçıralan adam ve esterler Zara'da kurtarılmış ise de eşkiya kaçmış olduğundan... deyar heyran
■ Köy ahalisi Alevi Zaza aşireti olan Seydanlılara bağlı Khew aşiretinin Phezgewran kolundan ibaret. asmen
  Burnak köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Burnak
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yenibaş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Amutka
E1914: Amudga [ Erm ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Dersim'e yakın çevrelerde sonu “-ga” ile tamlanan bir dizi isim var. Aşodga, Muşeğga vb. Bunlar anlaşılır şekilde özel şahıs isimleri ile -ga ekinden oluşuyor. Amud yada Amut diye bir şahıs ismi bilinmiyor, ama geçmişte kullanılmış olabilir. - Hovsep Hayreni ■ +ga eki için iki ayrı görüş ileri sürülebilir. Eski Ermenice sözlüklere göre ga “durak, bulunulan yer, mevki, bucak” anlamında sözcük, ki Farsça gâh ve Kürdce +geh ile eş kökenli olması gerekir. Diğer yoruma göre +ga eki, +ig küçültme eki ile +a genitiv ekinin bileşimi olabilir. Aşodga = Aşodig'in (yeri). - SN SN
  Yeşilyazı köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1912 Kiep: Zeranik [ Erm dziranig ծիրանիկ "kayısıcık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Ermenice kökenli DZ sesini içeren sözcükler Türkçede, kısmen de Zazacada ve Kürtçede de Z olarak telaffuz edilir (örn. zo ծո, Xnzori (Zz. Xıncoriye) Խնձորի) asmen
  Kızık köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Kızık
E1914 HSH: Küzik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Karayonca köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Pardi [ Erm pardi "kavaklı" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 K: Segedik
E1914 K&P: Sigédig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü metruk olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
  Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Taçireg [ Erm dacarik? "kilisecik" ]
1928 K: Geviç [ Kürd givîj "alıç" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Esenevler x - Hozat - Tunceli
1912, 1928 K: Bezavut [ Erm ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Isıtma köy - Ovacık - Tunceli
Z2010: Heniospi [ Zaza "akpınar" ]
1928 K: Isıtma
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Zankireg/Zanekrek [ Erm ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
  Boydaş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Şamoşi [ Erm ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Arslandoğmuş köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Çirpazin [ Erm çrpajin "su ayrımı, taksim" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
1960e DİE: Kavga
Eski adı: Zoğar
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Tatuşağı köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Tatuşağı
E1914 HSH: Tatan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Köy, ortasindaki tepe dolayisiyla iki mahalleye ayrılmıştır. Batida kalan tarafin iki farkli Kirmancki adi var: Cetecu ve Weşku. Weşku adı köyü 4 ya da 5 kusak önce kuran Weys/Veys'ten geliyor. Doğuda ve büyük olan tarafin ismi ise eskiden beri Tetu olup belki "Tat'lar" anlamına gelir. Ali-Haydar
  Buzlutepe köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 K: Kakber/Kakper
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Kakbil veya Kakbir nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaoğlan/Balikan köyüne taşındı. SN
  Koyungölü köy - Ovacık - Tunceli
Z2010: Çêdage
1912 Kiep: Kedik [ Erm "derecik" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Çalbaşı mz - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Bırdo
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çöğürlük köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Bozikuşağı [ Kürd bozkî/bodikan "aş." ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1928 K: Peyik
E1914 K&P: Peyig
■ 20. yy başında Alevi/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1914'te 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. SN
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1878, 1928 AY, K: Avşeker [ Kürd avaşeker "şekersu" ]
1928 K: Şevak/Şavak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Büyükköy köy - Ovacık - Tunceli
Z2010: Deva Pil [ Zaza dewapil "büyükköy" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Türktaner köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Türktaner
1912 Kiep: Tanel
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Koru x - Hozat - Tunceli
1928 K: Kori
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Köseler köy - Ovacık - Tunceli
1914 Kiep: Danzik [ Erm "armutçuk" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Çakmaklı köy - Ovacık - Tunceli
Eski adı: Cemaliye
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Bilgeç köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Bilgeç
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Akpınar köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1902, 1928 Epr I.96, K: Ağzunik
E1000: Ağtsnik [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Alevi ve Ermeni nüfusu vardı. Ağtsnik adı muhtemelen Ermenice-öncesi bir dilden, belki Urartu dilinden mirastır. SN
  Eğrikavak köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Kalikuşağı [ Kürd kalik "dede" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
  Kardelen köy - Hozat - Tunceli
1960-2000 DİE: Tavuklar
1928 K: Tavug [ Erm t'avug "orman, sık bitkili yer" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Bu köyün ismi resmiyette bile son zamanlara kadar Tavuk'du. Yöre halkı bunun Türkçe bildiğimiz tavuk anlamında olduğunu sanarak alay konusu yapıyor. Köy sakinleri de bundan rahatsız oldukları için dilekçe verip köylerinin ismini Kardelen diye değiştiriyor. Halbuki orijinal isim Ermenice Tavug olup Türkçe tavuk ile ilgisi yoktur. EES'ye göre Tav: Öz Ermenice bir kök sözcük. Anlamı orman ve koruluk yerler için sık, yoğun demektir. Bundan türeyen Tavud: Sık ağaçlı yer. Kırsal yöre ağzında küçülüm ekiyle Tavug biçimini almış olabilir. Tavug köyünün sırtı çok sık ve küçük meşe ağaçlarıyla kaplı bir dağdır. - Hovsep Hayreni SN
  Yenidoğdu köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1912, 1928 Kiep, K: Kilise
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Çaytaşı köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Lolantaner [ Kürd lolan "aş." ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Paşadüzü köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Kodi [ Zaza kodê "çanak" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Akören x - Hozat - Tunceli
1928 K: Ağviran
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Bilekli x - Hozat - Tunceli
1912 Kiep: Moxtar?
Eski adı: Muxsor/Mıksor [ Erm ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Kuşluca köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Dérik [ Kürd/Zaza dêrik "kilise" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1512: Xozad (idari bölge)
Byz: Xozanôn (idari bölge)
E666 Aşx: Xozan (idari bölge) [ Erm xozan "biçilmiş tarla veya nadaslık" ]
U800-: Xuzanu (idari bölge)
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan ve Xozad olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Hozat'ı içeren bölgedir. Bugünkü kasaba 19. yy'da Hozat nahiye merkezi olarak kuruldu; bir süre Dersim sancak merkezi oldu. SN
  Karaoğlan köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 K: Balikan/Balikuşağı [ Kürd balikî/balikan "aş." ]
1928 K: Karaağılan
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
  Öveçler köy - Ovacık - Tunceli
1928 K: Kerdizuşağı
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Kürd kerdiz `eşek hırsızı` adı muhtemelen başka bir isimden uyarlanmıştır. SN
  Adaköy köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Adaköy
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Ovacık ilçe - Ovacık - Tunceli
1928 K: Pulur
E1914: Pılur [ Erm "tepe, höyük" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Pulur, zazaca pulor ''verimsiz, işe yaramaz'' manasında da konulmuş olabilir. Ayrıca ilçe yeri pek tepelik değildir. Dersim de en düz ilçe merkezidir. oen
  Yoğuntoprak mz - Hozat - Tunceli
1928 K: Tarnuti [ Kürd tarnûtî "bayırlı" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Elgazi x - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 K: Elgazi
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
■ Zazaca okunuşu "Elqaji" bulut83
  Hölükuşağı mz - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 K: Hölükuşağı
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Gözeler köy - Ovacık - Tunceli
Z2010: Çimê Munzur [ Zaza "Munzur gözeleri" ]
1928 K: Gözeler
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Konaklar köy - Ovacık - Tunceli
Eski adı: Xano [ Kürd xano "han" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Dorutay köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Zéve [ Kürd zevî "tarla" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Karaca köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Karaca
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Incığa
E1878, E1902 AY, Epr: Incğag/Incğıga [ Erm ıncğag "buzağıcık, balacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Kısmen Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi. Hozat ilçesinde Sünnilerin yerleşim olarak bulunduğu tek köydür ve bahsi geçen bu Sünniler Karakeçili aşiretinden Oğuz Türkleridir. Çemişgezek ilçesinin çoğunluğu, Pertek ilçe merkezi ve 4-5 köyünde bulunan, Mazgirt'in bir kaç köyünde yaşayan bu aşiret Hozat'ın Altınçevre köyünde de bulunmaktadır. Köyün yarısından biraz çoğu Sünnidir, geri kalan nüfus ise Ermeniler köyden gittikten sonra yerleşen Alevi Zazalardır. metonio
  İnköy köy - Hozat - Tunceli
1928 K: İn
E1914: İnı [ Erm inı "dokuz" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
  Sarıtosun köy - Ovacık - Tunceli
1946 MYK: Mıstouşağı
1928 K: Mıstıkan [ Zaza mistikan "Mustafalar" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kozluca köy - Ovacık - Tunceli
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Aktaş köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 K: Devêdevreş [ Zaza dewe dewreş "derviş köyü" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Alancık köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Puxami
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Balkaynar köy - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Cemolar [ Kürd cemokan "aş." ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Geçimli köy - Hozat - Tunceli
Z2000: Ergen
1928 K: Érgan
E1878, E1914 AY, K&P: Ergan Inguzig [ Erm "uzun ceviz" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfusu ile Surp Harutyun kilisesi vardı. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Qurwarik mz - Merkez - Tunceli
Alevi (Zaza) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km