28 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Buzluca köy - Sivrihisar - Eskişehir
1914 Kiep: Buzluca
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Sığırcık köy - Sivrihisar - Eskişehir
1914 Kiep: Sığırcı
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Kaldırım köy - Sivrihisar - Eskişehir
1919 UK: Kaldırım
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Göktepe köy - Sivrihisar - Eskişehir
1919 UK: Göktepe
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Mıcıkoğlu mah Hacımusa - Polatlı - Ankara
K2000: Micixa
Kürd (Canbeg/Teriki) yerleşimi
  Yeşilöz köy - Polatlı - Ankara
K2000 birn: Memelan
1946 MYK: Kokar
Kürd (Canbeg / Têrikî ) yerleşimi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Kokar olan köy ado Yeşilöz olarak değiştirildi. SN
■ İlerleyen yıllarda Afyon-Emirdağı’ndan Türkmen ve Balkanlardan Tatar muhacir aileler gelerek yerleşir. Tatar aileler daha sonra mahalleden ayrılır. Mert Çakmak
  Sırçasaray köy - Haymana - Ankara
K2000: Têrikî [ Kürd "okçular? (aş.)" ]
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Civarı tarafından Gundê Axa (Ağaköyü) olarak bilinir. selahattin
■ Mîrdésan aşireti Miri Eğil' de [Diyarbakır] kalan halkı koçer olan bir kürd beyliğiydi. Kışları Gewran ovası [Deşta Gewran], Evdilaziz ve Diyarbakırın aşağılarında kalıyor yazlarıda Malatya, Adıyaman [Hısn-ı Mansur], Gerger, Erzurum, Elazığ [Harput,Mametülaziz], Malazgirt vs. geçiriyorlardı [~1700]. Belli bir süreden sonra vergi toplama gibi çıkan sorunlardan vs. dolayı zorla Rakka [Reqqa/Suriye] da iskan edilmek istenildi [1729] . Bilinen en eski aşiret beyi Tahir' dir [1746]. Daha sonra Mıhemed' ın oğulları en büyüğü Mıhemed [Gawestıyan], Mıstefa [=Haci Deli? Térikan ] ve en küçüğü Evdil Hey [Haymana Mirdésanları]. deyar heyran
  Boğazkaya köy - Haymana - Ankara
K2000: Boğazkaya
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Toyçayırı köy - Haymana - Ankara
1824: Toyçayırı
Kürd (Modanli/Têrikî ) yerleşimi
■ Osman Sebri Hejmar 52 sayisinda verdigi bilgilere göre; Evdil Bey idaresinde (Modanli, Têrikanli, Gawestiya ..) 10 köy Haymana civarinda mevcuttu. Kahta'da yüze yakin Mîrdesane Gawestiya ve Karacadağ civarinda da 200'e yakin Mîrdêsane Têrikan bulunuyordu. Pazarcik civarinda bulunan bir kac Mirdasi köyü Haymanadan yüz yıl önce oraya göc edenler tarafindan kurulmuştu. © 05.01.1824 Konya'nın Bayburd nahiyesinde Humbaracı Küçük Hüseyin'in timar köylerinden iltizam ettiği Toyçayırı Katırlı[Hatırlı] ve sair köylerini taşir etmesine Cihanbeyli Aşireti'nden şaki Mustafa tarafından mümanaat edildiğinden... deyar heyran
■ Köy halkının çoğunluğu Modanlı aşiretinden oluşmakla birlikte az nüfusla Bulgaristan Türkleri ve Teriki aşiretinden Kürtler de bulunmaktadır. Bu köy Modanlı aşiretinin Haymana'da bulunduğu 6 köyden biridir. metonio
  Çatak köy - Haymana - Ankara
1895: Çatak
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
  Tepeköy köy - Haymana - Ankara
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Yünlükuyu köy - Cihanbeyli (Sülüklü bucağı) - Konya
K2000: Yayle Hacomeran [ Kürd "Hacıömerler yaylası" ]
Kürd (Canbeg/Têrikî ) yerleşimi
■ Köy kışın Haciömeroğlu köyünde yaşayan ve yazın burayı yayla olarak kullanan bir kaç aile tarafından 1930'larda kurulmuştur.1950'lerde daha önce Kars-Ağrı bölgesinden zorunlu göçe tabi tutulmuş bir kaç ailenin buraya çağırılmasıyla Yunak'a bağlı bir köy konumunu almıştır.1970'lerde Cihanbeyli ilçesine bağlanmıştır. deyar heyran
  Büyükyağcı köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000 birn: Gundê Tîrkan [ Kürd "okçular köyü" ]
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Cihanşah köy - Haymana (Yenice bucağı) - Ankara
K2000 birn: Havura
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
  Yaylalıözü köy - Bala - Ankara
Kürd (Terîki) yerleşimi
■ © 13.05.1801 Haymana kazasında Türkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında Êtmanlı Aşireti'nden Osman'ın Amasya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. © 03.09.1826 Eşkıyadan Sadi oğlu'nun, Tirkanlı [Têrikan] aşireti beyi ile ittifak ederek Aksaray'a taarruz hududunda iken yetişilerek mühhezim edildiği ve rüesadan Dumanoğlu Cafer Bey ile beş bölükbaşının serlerinin gönderildiği hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e ariza. © 06.03.1847 Cihanbeyli Aşireti'nden ahz olunmuş olan neferatdan bazı firar ile Rişvan Aşireti'ne dehalet eden kesanın himayet olunacakları Tirkânlı [Têrikan] Aşireti Müdürü Dumanoğlu Mustafa Bey tarafından ifade olunduğundan men edilmesi. deyar heyran
  Köşker köy - Kulu - Konya
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ © 20.11.1969 Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması. deyar heyran
■ Bala Sofular köyü ve Kulu Köşker köyü arasında bulunan Bayat isimli yerleşim yerinde çıkan sıtma hastalığı nedeni ile 1895 yılında Bayat köyü dağılarak köyün büyük bir bölümü Bala Soflar köyüne yerleşmiş, bir kaç hane de Köşker köyünü kurmuştur. said
  Kaldırım köy - Çelebi - Kırıkkale
Kürd (Terikî) yerleşimi
■ Haymana Çatak köyünden göçle kuruldu. Manav
  Tosunburnu köy - Merkez (Göllü bucağı) - Kırşehir
Eski adı: Yukarı Pizbinik [ Kürd Pizbênikê Jor ]
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Têrikîlerin bir bölümü buranın bir yaylasından Zincirlikuyu-Kulu/Konya (Gordoğlu) ya göç etmişlerdir. deyar heyran
■ Kürt yerleşimi (Mifikan Aşireti). Mert Çakmak
  Nohut köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
Kürd (Têrikî) yerleşimi
■ Köy halkı Kürt Teriki aşiretinden değil, Türkmen Türkan aşiretindendir. Türk yerleşimi metonio
  Güllüce köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
K2000 MG: Gulîce
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Böğürtlen köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
K2000 MG: Boglan
1928 K: Böğürtlen
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Kamışlı köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
1928 K: Kamışlı
Kürd (Têrikî) yerleşimi
  Aşağıkarabahçe köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
K2000 MG: Qerebaxçeya jêrîn [ Tr Karabahçe ]
Türkmen (Têrikî) yerleşimi
  Karabahçe köy - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
1928 K: Karabahçe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Têrikî) yerleşimi
  Demirci köy - Viranşehir (Demirci bucağı) - Urfa
1928 K: Sergirti [ Kürd sergirtî "örtülü" ]
Kürd (Têrikî) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km