1 yerleşimi bulundu.
  Katrancı köy - Haymana - Ankara
Eski adı: Modanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Têrikî/Modanlı) yerleşimi
■ Modanlı aşireti Kürt değil Türkmendir. Köyde Teriki aşiretinden herhangi bir nüfus bulunmamaktadır, köy Modanlı Türkmenleri tarafından kurulup önce Gölbaşı ilçesi Akörençarşak köyünden Türkmen göçü, sonra Erzurum ili Karayazı ilçesinden Kürt göçü almıştır. metonio
■ Kürd aşiret isimlerinin sonundaki -an eki tipik olup Aryan dillerinde -lar veya -ler manâsına gelmekte olup Ne modun ne de modanın türki olmadığı bâriz ortadadır. Lütfen katkılara mecbur kalmadıkça lüzumsuz yere ve ispatsız itiraz etmeyin iyi çalışmalar! Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km