209 yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Aydoğdu köy - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çengilli köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Çengilli [ Tr çanlı kilise "çanlı (kilise)" ]
E1902 Epr II.284-292: Surp Garabed [ Erm "Aziz Yahya (manastırı)" ]
E967 ZKl, Er: Klagavank' [ "Klag manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 6. yy'dan önce inşa edilen ünlü Surp Garabed (veya Klag) Manastırının bulunduğu yerdir. 1910'lara dek manastır kompleksinden başka yerleşim bulunmadığı, o döneme ait fotoğraflardan anlaşılır. Halen manastır tamamen sökülerek taşlarıyla küçük bir Kürt köyü inşa edilmiştir. SN
  Yukarıyongalı köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1960e DİE: Yukarı Page [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Aşağıyongalı köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1960e DİE: Aşağı Page [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
1928 K: Sordar [ Kürd "kızılağaç?" ]
1902 Kiep: Sordaş?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dağarası mah Yaygın - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Bağlu Meğdik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan'ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
  Nadaslık köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Hergift
1902 Kiep: Herküft
E967 Er: Ayrgerd [ Erm "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozbulut köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Kömüs
1902 Kiep: Goms
E967, E1902 Er, Epr I.522: Komk' akk. Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870'te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
  Yücetepe köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Derik [ Kürd dêrika awranê "Evran (Yağcılar) kilisesi" ]
E390, E967 Pav 5, Er: Aşdişad [ Fars/Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Tarihî Aştişat/Aşdişad kentidir. Hıristiyanlık öncesi Ermenilerin en önemli dinî merkezlerinden biri ve Hıristiyanlıktan sonra ilk patriklik merkezi idi. Kentin adı Eski Farsça Barışkenti anlamına gelir. SN
  Kıyık köy - Merkez - Muş
E1902 Epr II.138: Xaşxaltağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Serinova bld - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Artét
1902 Kiep: Erteft / Deyrük
E967, E1902 Er, Epr I.282: Artert' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede iken Deyrük (`kilisecik`) mevkiinde yeni yerleşim gelişmiştir. SN
■ Köy halkı Çeçen ve Karapapak çoğunluklu iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar ve Çeçenler çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
  Üçdere köy - Merkez - Muş
1928 K: Oğonk
E1914 K&P: Oğunk'
E1895 HSH: Hoğunk' [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 620 dolayında Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Alican köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1914, 1928 K&P, K: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bostankent köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902, 1928 Epr, K: Bostankent
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana'da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SN
  Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 K: Akrak [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 K: Koğak
1902 Kiep: Koğank [ Erm koğonk'? "haramiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Duman köy - Karaçoban - Erzurum
1928 K: Duman [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 398 Ermeni nüfusu ve Surp Hagop Kilisesi vardı. SN
  Karaköprü köy - Karaçoban - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Karaköprü [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 1.161 Ermeni nüfusu ve Astvadzadzin (Meryem Ana) kilisesi vardı. SN
  Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 K: Arincik [ Erm ar'nçig ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902 Kiep: Hoşgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Budaklı köy - Karaçoban - Erzurum
1928 K: Lekbudak
E1902 Epr: Lek-budax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kafkasya göçmeni/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün eski adını Çerkesçe leppu `yeni` sözcüğünden türetme çabası gerçekçi değildir. SN
  Yüzören köy - Horasan - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Yüzviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Gündüz köy - Karaçoban - Erzurum
E1895, 1928 HSH, K: Gündüz [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sarıpınar bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 K: Hamzaşeyx [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Kürtlerden önce Kafkasya muhaciri Osetler ve iki Nogay aile yaşıyordu. Köye yoğun olarak yerleşemeyen bu nüfusun üzerine sayıca daha yüksek Kürt nüfus yerleşmiş ve bu köydeki Kafkasya muhacirleri zamanla köyden göç etmişlerdir. metonio
  Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928 K: Odunçur
E1895 HSH: Vodnçur [ Erm "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kırımkaya köy - Karaçoban - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Kırımkaya [ Tr ]
E1895 HSH: Kırım-kaya n.d. Hert [ Erm hert ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 425 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 K: Şirvanşeyh [ Kürd şêrwanşêx "yiğitler şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karagöz köy - Karaçoban - Erzurum
1946 MYK: Karagöz [ Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Güzelbaba köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Xıtik [ Kürd ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kopal bld - Karaçoban (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 K: Kopal
E1902 Epr: Gobal [ Erm "tokmak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 1375 Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Sulutaş köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 K: Keşişan
E1895 HSH: Keşişveran [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Göztepe köy - Bulanık - Muş
1928 K: Pîran [ Kürd pîran "dedeler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  İğdeli köy - Horasan - Erzurum
1928 K: İğdeli
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beypınarı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
Eski adı: Miro [ Kürd mîro "beyyeri" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Tahir
Osm E1901 Vic: Xalyaz (idari bölge) [ Tr Xali yazı "ıssız ova" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kardeşler köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
K2017: Elikulekan [ Kürd "Ali oğulları" ]
1928 K: Alikalkan
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Çello [ Kürd "büyükkaya" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Adakent
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Balıklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Balıklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kayalıboğaz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Çermeli [ Erm çerma "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Başköy köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Sarıkamış bölgesinin en büyük Ermeni yerleşimi idi. SN
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Nadirşêx
1928 K: Nadirşeyx
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Reşê [ Kürd "karaca" ]
1928 K: Reşi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
K2010: Qerxeliqa Şêxremezin [ Kürd "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928 K: Kargalık süfla [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960e DİE: Ortakilise
R1889 1928 RAl, K: Ora Kilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karakale köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Mescitli [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
  Yayıklı köy - Sarıkamış - Kars
1928 K: Divik
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Damlasu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 K: Sasadél [ Gürc ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Armutlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Armutlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Meşedibi köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 K: Moryofka [ Rus Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
  Esenboğaz köy - Göle - Ardahan
1928 K: Kelpikör
R1889 RAl: Kelpikar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kamışlı köy - Selim - Kars
Eski adı: Kamışlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kazıkkaya köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Kazıkkaya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Qundîn
1928 K: Kundin
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Şehitemin köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Alakilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yenigazi köy - Sarıkamış - Kars
R1889 RAl: Yedikilise
Kafkasya göçmeni/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Halkı Dağıstan göçmeni olup Lak (Gazikumuk) kökenlidir. SN
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Esadkomu [ Kürd/Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gevirgevrik [ Kürd kevrgewrik "sarıtaş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yolgeçmez köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Gecikmez köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Hopviran
R1889 RAl: Hoperan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hasbey köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Dalkılıç
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Garisyan
E1902 Epr II.152: Karshan
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çayarası köy - Kağızman - Kars
K2017: Zarapxane
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tuygun köy - Selim - Kars
Eski adı: Tuygun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kırkpınar köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Eskigazi köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Eskigazi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yalnızçam köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1514 Krz 107: Alaşgerd Toprakhisarı
1282 Bibi: Walaşgerd
E390, E1902 Pav I.33: Vağarşagerd [ Erm "Vağarş (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildi. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan (Bekiran) Kürtleri iskân edildi. SN
  Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Avxarik [ Kürd "delisu" ]
Azeri/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Aşağıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: Aşağı Çepik
Eski adı: Aşağı Çapikya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yukarıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: Yukarı Çepik
Eski adı: Yukarı Çapikya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ölçek köy - Merkez - Ardahan
R1889 RAl: Ölçek
■ 20. yy başında Türk/Kürd yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Başkaya köy - Merkez - Kars
R1889 1928 RAl, K: Karaxaç [ Erm karaxaç "taş haç" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ürker köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Ürker
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Goncalı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 Epr II.147: Xaçlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında nüfusu Pasinler, Bulanık, Malazgirt ve Hınıs muhaciri 110 Ermeni haneden oluşuyordu. Eprigyan'a göre Tondrikner, Xaçig, Ertmantsor, Garmirkar, Dantzugner, Simonagol, Sevkar ve Sbidakkar adlı yaylaları vardı. SN
  Çaybük köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Bastem
Kürd (Redkan) yerleşimi
  İkizgeçe köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Memitan [ Kürd ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yayla köy - Merkez - Ağrı
K2010: Bubê
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yanıkdere köy - Eleşkirt - Ağrı
Eski adı K: Kırıkan [ Kürd kirikan "çorak" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ortaköy köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Ortaköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
  Çayır köy - Merkez - Ağrı
K2010: Qasê
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Haydaroğlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Haydaroğlu
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Güvendik köy - Merkez - Ağrı
1928 K: Azrail
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 25.05.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
  Kayabey köy - Merkez - Ağrı
E1902, 1928 K: Kayabey
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 22.09.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
  Çatalipaşa köy - Merkez - Ağrı
1928 K: Çatalipaşa
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çilehane köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Çilehane
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Alevi/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerli nüfusunu oluşturan Alevi Türkmenler 80li yıllardan önce çevredeki diğer Alevi köyleri gibi köylerinden topluca başta Ankara ve İzmir olmak üzere dışarı göç etmişlerdir, yerlerine ise çevre köylerden ve Digor'dan Kürtler yerleşmiştir. metonio
  Akbulgur köy - Merkez - Ağrı
1928 K: Keşiş
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karaboncuk köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Kasor
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Konuktepe köy - Merkez - Ağrı
1946 MYK: Bavunan [ Kürd bavînan "babalıklar (aş.)" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20.yy başlarına kadar Kürt, Ermeni, Yezidi yerleşimi. Şimdi Dılxeyri, Bekiran aşireti. bedros
■ Köy'de ''Mala Şeyh Aşuri Arabi'' isimli sülaleden insanlar yaşamıştır. Aslen Güneydoğu'da ''Ğezali'' ovasından olan bu aile ''Mala Pir Bahyeddin'' olarak ta bilinir...Bu aile'nin seyyidlik şeceresi köy muhtarında mevcuttur. Bilgi
  Ahmetbey köy - Merkez - Ağrı
1928 K: Ahmetbey
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dedemaksut köy - Merkez - Ağrı
1928 K: Dedemaksut
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Daha önce Eleşkirt ilçesine bağlı iken 08.05.1985 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez ilçe Merkez bucağına bağlandı. Taner A.
  Kamışlı köy - Hamur - Ağrı
1928 K: Kamışlı
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Arakonak köy - Merkez - Ağrı
1928 K: Kasor [ Kürd kasor "kızılsaman?" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km