240 yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  CaberKamara köy - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
1946, 1970 MYK, DİE: CaberKamara [ Tr caber "aş." ]
1916 UK: Konaklar
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 900 kişilik nüfusu olan bu köyün neredeyse tamamı Kürttür (Redkan). Buradaki Redkanlılar, Erivandan Erzurum Karaçoban ve Bulanık Adıvar (Şervanşêx) köyüne. Oralardan ise 1984 yılında buraya göç etmişler. Ayrıca bu köyün yanındaki Aydoğdu köyünde de çok sayıda Redkanlı aile olup, iki köydeki aileler akrabadır. Mar(d)astan
  Aydoğdu köy - Alaşehir (Yeşilyurt bucağı) - Manisa
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
  Külhöyük köy - Boztepe - Kırşehir
Eski adı: Kulik [ Kürd kullîlk "çiçekli" ]
Kürd (Mîfkan/Redkan) yerleşimi
  Köprübaşı köy - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Qazi
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: (Derindere)
1282 Bibi: Daranda
Byz TİB: Táranta/Dálanda [ Luw ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ En erken 625 yılında kaydedilen Táranta kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
  Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
1928 K: Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1900 Epr: Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
  Taşocağı köy - Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928 K: Ergi
E1900 Epr: Érgi [ Erm ergk', ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çengilli köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Çengilli [ Tr çanlı kilise "çanlı (kilise)" ]
E1900 Epr II.284-292: Surp Garabed [ Erm "Aziz Yahya (manastırı)" ]
E967 ZKl, Er: Klagavank [ "Klag manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 6. yy'dan önce inşa edilen ünlü Surp Garabed (veya Klag) Manastırının bulunduğu yerdir. 1910'lara dek manastır kompleksinden başka yerleşim bulunmadığı, o döneme ait fotoğraflardan anlaşılır. Halen manastır tamamen sökülerek taşlarıyla küçük bir Kürt köyü inşa edilmiştir. SN
■ Redkan aşireti haricinde, burada bir kaç hane Moti aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Yukarıyongalı köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1960e DİE: Yukarı Page [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; 1932 yılında Iğdır'dan, Redkan aşiretinden dört aile bu köye göç eder. Mar(d)astan
  Aşağıyongalı köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1960e DİE: Aşağı Page [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
1928 K: Sordar [ Kürd "kızılağaç?" ]
1902 Kiep: Sordaş?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
  Yaygın bld - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Miğdi/Meğdi
1902 Kiep: Meğdik Norşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
E320, E680 ZKl, Mam 60: Meğdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ MÖ 716 yılına ait Sargon vekâyinamesinde Asurca U-mildiş adıyla anılan yer olmalıdır. Karş. Justi, Iranisches Namenbuch, s. 57, Bagadâta maddesi altında. ■ 4. yy vakanüvislerinden Zenob Klag'ın aktardığı kuruluş efsanesine göre kral Vağarşag zamanında (MÖ 2. yy) Hindistan'dan gelerek Aşdişad tapınağını kuran Hintli bir rahibin üç oğlundan biri olan Meğdés, kendi adıyla anılan kasabayı kurmuştur. ■ 1902 tarihli Kiepert haritasına göre Meğdik köyü biraz daha kuzeydoğuda, belki şimdiki Kardeşler mezrası yerinde olup, bugünkü yerleşim Norşen (`yeniköy`) adıyla gösterilmiştir. ■ 1914'te 380 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Redkan aşiretinden Ahmet oğlu Hasan, Abdurrahman oğlu Hasan, Cafer oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mahmut, 1932 yılında Iğdır'dan buraya göç etmiştir. Bu dört aile, Iğdır'a ise 336 (eski takvim) yılında Revan'dan (Erivan) göç etmiştir (1932 yılına ait bir belge). Qazi
  Dağarası mah Yaygın - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Bağlu Meğdik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan'ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
■ 1932 yılına ailt bir belgeye göre, 1932 yılında Kürt Redki (Redkan) aşiretinden 17 aile, Iğdır'dan bu köye göç eder. Bu 17 aile Iğdır'a ise 1928 yılında Revan'dan göç etmiş. Belgeye göre gelen aileler, Şebap oğulları: Ömer, Mehmet, Aptullah, Mirze ve Hasan. Hali oğlu Şebap. Eylo oğlu Şebap. Rızgo oğlu Şebap. Yusuf oğlu Mirze, Ali ve Abdi. Heso oğlu Halit, Heso oğlu Mecit. Kadir oğlu Yusuf. Sait oğlu Süleyman. Evdo oğlu Ahmet. Mirze oğlu Ali. Mar(d)astan
  Nadaslık köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Hergift
1902 Kiep: Herküft
E967 Er: Ayrgerd [ Erm "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Redki aşiretinden Hüseyin oğlu Emir, İsmail oğlu Emir, eski takvime göre 336 yılında Rewan'dan Iğdır'a, oradan ise 1932 yılında aileleri ile birlikte Muş Ahino köyüne göç ederler. Daha sonra oradan Hêrget'e (Nadaslık) göç ederler. Belgede 1932 yazar ancak, Emç ailesi bireyleri, ailenin 1920'de Muş'a göç ettiğini belirtir. Emiroğlu ailesi daha sonra Iğdır'a geri döner, 1954 yılında akrabaları tarafından tekrar Hêrget'e getirilirler. Mar(d)astan
  Bozbulut köy - Merkez (Yaygın bucağı) - Muş
1928 K: Kömüs
1902 Kiep: Goms
E967, E1902 Er, Epr I.522: Komk' akk. Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870'te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
  Yücetepe köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Derik [ Kürd dêrik "kilise" ]
E390, E967 Pav 5, Er: Aşdişad [ Erm Աշտիշատ "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy'da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak'ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
  Kıyık köy - Merkez - Muş
E1900 Epr II.138: Xaşxaltağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Serinova bld - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 K: Artét
1902 Kiep: Erteft / Deyrük
E967, E1902 Er, Epr I.282: Artert' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eski Artert veya Erteft köyü 7 km kuzeydoğuda ve tepede iken Deyrük (`kilisecik`) mevkiinde yeni yerleşim gelişmiştir. SN
■ Köy halkı Çeçen ve Karapapak çoğunluklu iken tedricen Kürtleşmiştir, Karapapaklar ve Çeçenler çoğunlukla şehir dışına göç etmiştir. metonio
  Üçdere köy - Merkez - Muş
1928 K: Oğonk
E1914 K&P: Oğunk'
E1900 HSH: Hoğunk' [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 620 dolayında Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Alican köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1914, 1928 K&P, K: Alican
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Aşağıhanbeyi köy - Tekman - Erzurum
K2000: Xanbeg
1928 K: AşağıXanbeyi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bostankent köy - Merkez (Mercimekkale bucağı) - Muş
1902, 1928 Epr, K: Bostankend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Profesör Manandyan, Tabula Peutingeriana'da zikredilen Vastauna menzilinin bu yer olduğunu ve Ermenice adının Bastawan (Pasdavan - Şenlikköy) olması gerektiğini güçlü bir şekilde savunur. The Trade and Cities of Armenia, 106. SN
  Bellitaş köy - Hınıs (Karaçoban bucağı) - Erzurum
1928 K: Harami
E1900 Epr: Harimik
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında 898 Ermeni ve daha az sayıdaTürk nüfusu kaydedilmiştir. SN
■ Hınıs'ın nispeten yerli Türk köylerinden biridir, Ermenilerin köyden gitmesiyle yerli Türklere ek olarak Erivan Kürtleri ile Karadeniz ve Kuzey Erzurum civarından Türkler yerleşmiştir. Günümüzde Türklerin çoğunun dışarı göçüyle Kürt çoğunluklu bir köy haline gelmiştir. metonio
  Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 K: Akrak [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Erivan kökenli Kürt Redkan aşiretinden 14 aile, 1916 yılında Erivan'dan Iğdır ve çevresine, oradan ise Akrag (Demirkapı) köyüne göç ederler. Mar(d)astan
  Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 K: Koğak
1902 Kiep: Koğank [ Erm koğenk? "haramiler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 472 Ermeni ve 780'i aşın Kürt nüfus vardı. SN
  Duman köy - Karaçoban - Erzurum
1928 K: Duman [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 398 Ermeni nüfusu ve Surp Hagop Kilisesi vardı. SN
  Karaköprü köy - Karaçoban - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Karaköprü [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 1.161 Ermeni nüfusu ve Astvadzadzin (Meryem Ana) kilisesi vardı. SN
  Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 K: Arincik [ Erm ar'nçig ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902 Kiep: Hoşgeldi [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. SN
  Okçular köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 K: Şeyxveliyan [ Kürd şêxweliyan "Veliler şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914 nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Çerkes muhacirden ibaretti. SN
■ Köyün eski ismi Şêxweliya olup, Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
  Budaklı köy - Karaçoban - Erzurum
E1902, 1928 HSH, K: Lekbudak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kafkasyalı Oset (Asetin) yerleşimi olarak kuruldu. SN
  Salyamaç köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Bayro [ Kürd "tanyeli" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Burada eskiden yaşayan Karakeçili Türkmen kökenli halk Pasinler ilçesi Bulkasım köyüne göç etmiştir. metonio
  Kırkgözeler köy - Horasan - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Komasor
E837 Asoğ, Epr: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yüzören köy - Horasan - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Yüzviran
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Gündüz köy - Karaçoban - Erzurum
E1900 HSH, K: Gündüz [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sarıpınar bld - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 K: Hamzaşeyx [ Kürd/Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te bini aşkın Ermeni nüfus ile az sayıda Çerkes ve Türk muhacir nüfusu vardı. SN
■ Köyde Kürtlerden önce Kafkasya muhaciri Osetler ve iki Nogay aile yaşıyordu. Köye yoğun olarak yerleşemeyen bu nüfusun üzerine sayıca daha yüksek Kürt nüfus yerleşmiş ve bu köydeki Kafkasya muhacirleri zamanla köyden göç etmişlerdir. metonio
  Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928 K: Odunçur
E1900 HSH: Vodnçur [ Erm "yamaçsuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 1254 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Kırımkaya köy - Karaçoban - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Kırımkaya [ Tr ]
E1900 HSH: Kırım-kaya n.d. Hert [ Erm hert ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 425 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Oduncular köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 K: Boryan [ Kürd boryan "bayırlılar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Boryan köyünde Erivan kökenli Kürt Redkan aşireti yaşar. Erivan'dan Iğdır'a, oradan Bulanık Bostancılar köyüne, oradan da Boryan köyüne göç etmişler. Mar(d)astan
  Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 K: Şirvanşeyh [ Kürd şêrwanşêx "yiğitler şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karagöz köy - Karaçoban - Erzurum
1946 MYK: Karagöz [ Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Güzelbaba köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Xıtik [ Kürd ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kopal bld - Karaçoban (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 K: Kopal
E1900 Epr: Gobal [ Erm "tokmak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 1375 Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Sulutaş köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928 K: Keşişan
E1900 HSH: Keşişveran [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Göztepe köy - Bulanık - Muş
1928 K: Pîran [ Kürd pîran "dedeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1914'te 446 Ermeni ve 149 Kürt nüfusu vardı. SN
  İğdeli köy - Horasan - Erzurum
1928 K: İğdeli
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beypınarı köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
Eski adı: Miro [ Kürd mîro "beyyeri" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Tahir
Osm E1901 Vic: Xalyaz (idari bölge) [ Tr Xali yazı "ıssız ova" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
  Çalışkan köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928 K: Osi Nasi [ Kürd ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kardeşler köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
K2000: Elikulekan [ Kürd "Ali oğulları" ]
1928 K: Alikalkan
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Çello [ Kürd "büyükkaya" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Adakend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Balıklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Balıklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beyköy köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kayalıboğaz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Çermeli [ Erm çerma "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Başköy köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Sarıkamış bölgesinin en büyük Ermeni yerleşimi idi. SN
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Nadirşêx
1928 K: Nadirşeyx
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Reşê [ Kürd "karaca" ]
1928 K: Reşi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
K2000: Qerxeliqa Şêxremezin [ Kürd "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928 K: Kargalık süfla [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960e DİE: Ortakilise
R1889 1928 RAl, K: Ora Kilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karakale köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Mescitli [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
  Yayıklı köy - Sarıkamış - Kars
1928 K: Divik
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Damlasu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 K: Sasadél [ Gürc ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Güllüce köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Zêdka (Eleşkirt) bölgesindeki bir çok Redkanlı aile, Gulîce (Güllüce) köyünden göç etmiştir. Mar(d)astan
  Senemoğlu köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Senemoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan/Conki) yerleşimi
■ Göle'nin en büyük Kürt köyü olup Diyarbakır kökenli Conki'lerle Erivan muhaciri Redki'ler yaşar. SN
  Armutlu köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Armutlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Meşedibi köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 K: Moryofka [ Rus Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
  Esenboğaz köy - Göle - Ardahan
1928 K: Kelpikör
R1889 RAl: Kelpikar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kamışlı köy - Selim - Kars
Eski adı: Kamışlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kazıkkaya köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Kazıkkaya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Kubik [ Kürd qûbiq "kümbetçik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Katranlı köy - Selim - Kars
1912: Katranlı [ Tr ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Alevi/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Qetranî (Katranlı) köyünün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Qundîn
1928 K: Kundin
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Şehitemin köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Alakilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yenigazi köy - Sarıkamış - Kars
R1889 RAl: Yedikilise
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Halkı Dağıstan göçmeni olup Lak (Gazikumuk) kökenlidir. SN
■ Dağıstan göçmeni halk Çeçenlerden oluşmaktadır emjan
■ Yenigazi köyünün çoğunluğu Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretidir. Bir kaç hane de Beskan aşiretidir. Mar(d)astan
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Esadkomu [ Kürd/Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gevirgevrik [ Kürd kevrgewrik "sarıtaş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yellikıran köy - Kağızman - Kars
1928 K: Komik [ Erm/Kürd komig/komik "küçükmezra" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Komik/ Komiki Redkan aşiretinin bir kabilesinin ismidir. Şeddadi Devletinin kuruluşunda da yer alan Redkan aşireti, bu çevrede bir çok köy kurmuştur. Qazi
■ Kürd (Kurdki) yerleşimi Mar(d)astan
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yolgeçmez köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Çoğunluğu Redkan aşireti olup, bir kaç aile de Celali aşiretinin Keleşki koludur. Qazi
  Gecikmez köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Hopviran
R1889 RAl: Hoperan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Hopwêran der. Mar(d)astan
  Hasbey köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Xasbeg'dir. Mar(d)astan
  Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Dalkılıç
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkuş köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Garisyan
E1900 Epr II.152: Karshan
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Garısya olup, Redkan aşireti haricinde Çıxuri aşireti de yaşar. Qazi
  Çayarası köy - Kağızman - Kars
K2000: Zarapxane
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Tuygun köy - Selim - Kars
Eski adı: Tuygun
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Kırkpınar köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Eskigazi köy - Selim - Kars
R1889 RAl: Eskigazi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yalnızçam köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1514 Krz 107: Alaşgerd Toprakhisarı
1282 Bibi: Walaşgerd
E390, E1902 Pav I.33: Vağarşagerd [ Erm "Vağarş (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildi. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan (Bekiran) Kürtleri iskân edildi. SN
■ Köyün eski ismi Kelê'dir. Kela Elajgırê de deniliyor. Qazi
■ Kelê (Toprakkale) de Redkan aşireti ile birlikte Kurdki aşireti de yaşar. Kurdkilerin Redkan aşiretinin bir kabilesi olduğunu söyleyenler de var. Mar(d)astan
  Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Avxarik [ Kürd "delisu" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşiretinin damadı olan Azeri bir aile, onlarla beraber Erivan'dan bu köye göç etmiş. Sonra köyden Anadolu'ya göç etmiş. Günümüzde köyde Azeri yok. Mar(d)astan
  Aşağıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: Aşağı Çepik
Eski adı: Aşağı Çapikya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün Kürtçe ismi Çapka Jêrê'dir. Mar(d)astan
  Yukarıdamlapınar köy - Selim - Kars
Eski adı: YukarıÇepik
Eski adı: YukarıÇapikya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Karapapak/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yukarıköşk köy - Tutak - Ağrı
K2000: Koşka Sılê Ereb [ Kürd "Arap Süleyman Köşkü" ]
1928 K: KöşkUlya
Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km