133 yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Piridede köy - İmranlı - Sivas
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Sünni Türk (Kars muhaciri)/Alevi (Koçgiri) karışık yerleşim metonio
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Xıdıroz [ Kürd xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Sinsor
E1900 AY: Tsıntsor [ Erm ... tsor "dere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Titinik [ Erm tıtenik' "dutluklar" ]
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Behrav
1928 K: Berav [ Kürd berava "sukenarı" ]
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Yenibaş x - Hozat - Tunceli
1928 K: Amutka
E1914: Amudga [ Erm ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Dersim'e yakın çevrelerde sonu “-ga” ile tamlanan bir dizi isim var. Aşodga, Muşeğga vb. Bunlar anlaşılır şekilde özel şahıs isimleri ile -ga ekinden oluşuyor. Amud yada Amut diye bir şahıs ismi bilinmiyor, ama geçmişte kullanılmış olabilir. - Hovsep Hayreni ■ +ga eki için iki ayrı görüş ileri sürülebilir. Eski Ermenice sözlüklere göre ga “durak, bulunulan yer, mevki, bucak” anlamında sözcük, ki Farsça gâh ve Kürdce +geh ile eş kökenli olması gerekir. Diğer yoruma göre +ga eki, +ig küçültme eki ile +a genitiv ekinin bileşimi olabilir. Aşodga = Aşodig'in (yeri). - SN SN
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Celedor [ Kürd cêledor "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Tahsu
Eski adı: Taxsiyan
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
1960e DİE: Kavga
Eski adı: Zoğar
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Çalbaşı mz - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Bırdo
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Buzlutepe köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 K: Kakber/Kakper
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Kakbil veya Kakbir nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaoğlan/Balikan köyüne taşındı. SN
  Ballıdut köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Koxpınik [ Erm ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Avşeker [ Kürd avaşeker "şekersu" ]
1928 K: Şevak/Şavak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Yukarıgülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
K2012: Kurmeş
1960: Orcan
1946 MYK: Komraşyukarı [ Kürd komreş "karamezra" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Koru x - Hozat - Tunceli
1928 K: Kori
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Bilekli x - Hozat - Tunceli
1912 Kiep: Moxtar?
1901 UK: Maxtur [ Erm ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Demirsaban köy - Pertek - Tunceli
1946 MYK: Zeverek
1928 K: Sevkar [ Erm sevkar "karataş" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Veya Kürd Sêvgar `elmacı`. SN
  Geçityaka köy - Pertek - Tunceli
1960e DİE: Balan
1928 K: Cücke [ Kürd cûckê "civciv" ]
Sünni (Kurm.) yerleşimi
■ Eski Balan mah. baraj altında kaldı, Cücke mevkiinde tekrar kuruldu. SN
  Karabakır köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Bargini
1912 Kiep: Barkinı [ Erm ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Ağırbaşak mz - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 K: Çölkireg [ Erm çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yüceldi x - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Şirtikan [ Kürd şirtikan "aş." ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Dorutay köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Zéve [ Kürd zevî "tarla" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Derikler
1928 K: Dérik [ Kürd dêrik "kilise" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Incığa
E1900 AY, Epr: Incığag/Incğıga [ Erm ինճիւղակ "dokuz dal? İn deresi dalı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Kısmen Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi. Hozat ilçesinde Sünnilerin yerleşim olarak bulunduğu tek köydür. metonio
  Aktaş köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
1928 K: Devêdevreş [ Zaza dewe dewreş "derviş köyü" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Z1990: Gevrasur [ Zaza gewrasor "kızıltaş" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Uzundal köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Xoşan [ Kürd xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Çakırbahçe köy - Pertek - Tunceli
Eski adı: Kızılmağara
1928 K: Çoravan [ Erm "kurukent" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Ek bilgi: Köyün çoğunluğu Milan aşiretinden oluşmakta ve bu aşiretten olmayan aileler kendilerini Türkmen olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Milan aşiretinin Tunceliden Urfaya göçen bir aşiret olduğu "iddiası" ise yanlıştır, Urfa/Viranşehir'den Suriye, Tunceli ve Van gibi bölgelere dağılan bu aşiretin Tunceli'de büyük bir kısmı Alevi inancını benimsemiştir. metonio
  Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1928 K: Hopig/Hopik [ Erm/Kürd "küçük bent, gölcük" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Zaza: Hope ''havuz, su bendi'' (Hopike ''havuzcuk,küçük bent'') oen
  Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
h2000: Sağmanik [ Kürd "Sağmancık" ]
1960e DİE: Sağmanderesi
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Nüfusu asıl Sağman'ın aksine Alevi ve Zaza (Dersimli) olduğu için Sağman-ı Dersimî adını almıştır. 1960 İçişleri kayıtlarında görülen `Sağmanderesi` adı yanlış olsa gerek. ■ Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
■ Dersim merkez Kıl köyünden (Alan Aşireti ) gelmişlerdir. [Nazım] SN
  Dere köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
h2011: Ormkix
1928 K: Rumkéğ/Oromkéğ [ Erm hromkéğ "Rumköyü" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Ulupınar köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Ulupınar
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Yamaçoba köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Erindek
Eski adı: Yerindek [ Erm yer'antag "kaynarca" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Gözlek x - Hozat - Tunceli
1946 MYK: Sevge [ Kürd sêvge "elmalık" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Bakırlı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Şuşenk [ Erm şuşank' "zambaklı" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kazılı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
Eski adı: Kadılı
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Korluca köy - Pertek - Tunceli
1946 MYK: Tilköy
E1900 AY, K: Til [ Erm/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ 1914'te 108 Ermeni ve 45 Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Sürgüç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Sürgüç [ Erm surp prgiç "Aziz Halaskâr (=İsa)" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kayabağ köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Ağzonik [ Erm ağtsnig ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Elmakaşı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Puhatariş
1928 K: Poxateris [ Erm p'oxatrik' "göçmenler" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yalınkaya köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Çartik
Eski adı: Çarxik [ Kürd çarxik "çarkçık" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Baylık köy - Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1928 K: Velikan [ Kürd welîkan "Veliler (aş.)" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Tozkoparan köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Tanz
E1900 AY: Tants [ Erm Թանց "geçit? (Acaryan I.213)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni ve 10 hane Müslim nüfus ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Günboğazı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Margik [ Erm markig "çayırcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yeniköy köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Beydamı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Balaşér/Balaşar [ Kürd balêşêr "aslanyanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Yukarıyakabağ köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Şorik [ Kürd şorik "tuzluca" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Göztepe mz - Pertek - Tunceli
Eski adı: Şürük [ Kürd "gündoğumu" ]
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Yolkonak köy - Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
h1993: Kilise
E1900 AY, K: Sorpiyan
1530 T: Surpohan [ Erm surp Ohan "Aziz Ohannes" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm) yerleşimi
■ Köydeki ünlü Surp Ohan kilise ve ziyaretgâhı 19. yy'da İngiliz seyyah Taylor tarafından tasvir edilmiştir. SN
  Biçmekaya köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Haresenk
1928 K: Xarsinik
E1902 Epr II.165: Xarésik [ Erm "Xarsianon'lular?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Xarsiana, Xarsianon Thema Ortaçağda Bizans'ın Sivas Güneyi, Yozgat ve Kayseri'yi kapsayan vilayeti idi. SN
  Kaçarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
h2011: Qeceran
E1900 AY, K: Kacar süfla ve ulya [ Kürd/Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Koçpınar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Koçpınar
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Sumak köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Samak
E1900 AY: Tsamak [ Erm "kuru" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Konurat köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Xaxi [ Erm xax ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Dazkaya köy - Mazgirt - Tunceli
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Yeğencik köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1960 DİE: Arpalı
1928 K: Musaderiç
Byz Pr: Lytararizôn
E666, E1878 Aşx, AY: Lusadar'ic [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Çalıözü köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Vasgirt
E1900 AY: Vasgerd [ Erm Vasgerd/Vasgagerd "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Örenönü mz - Merkez - Tunceli
1946 MYK: Milli
Alevi (Zaza/Kurm) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  EskiGedik köy - Ovacık - Tunceli
1946 MYK: Birman
1928 K: Birimuşağı [ Zaza biriman "aş." ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. SN
  Mazgirt ilçe - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Mazgirt
E867, E1878 AY: Medzgerd [ Erm "büyükhisar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Tarihçi Vartan'a göre 837 yılında imparator Theophilos'un Mezopotamya seferi esnasında tahrip ettiği kalelerden biri idi. SN
  Şavkın mah - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Zéri
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Karagüney köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Kadosa
1928 K: Gadosa
E1900 AY: Gadosan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Göktepe köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
Z2012: Goydep [ Tr Göktepe ]
E1900: Göktepe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Demirkazık köy - Mazgirt - Tunceli
K2010: Kocvanis
1928 K: Koca Ovanis
E1900 AY: Xoca Ohannes [ Erm Ohannes "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Kızılcık köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1914 K&P: Kızılcık
E1900 AY: Kuzulcuğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Balkan köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Yılanlı/İlanlı [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Demirci köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1912 ÇEr: Demirçin
Sünni (Kurm.) yerleşimi
  Danaburan köy - Mazgirt - Tunceli
E1900 AY, K: Danaburan [ Kürd dalêburan "kuruvadi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Kale köy - Mazgirt - Tunceli
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Ağaçardı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Şorda
E1900 K&P: Şordam/Şordan
1530 T: Şorda
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Gümüşgün köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Gevan [ Erm gaban "geçit" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Bu isim bana Gaban'dan dönüşmüş gibi geliyor. Bir Kürt araştırmacı olan Bilal Aksoy da Erm. Gaban'ın (dağ geçidi, derbent) kimi yerde Keban'a dönüştüğü gibi, kimi yerde Geben, burada da Geban>Gevan dönüşümüne uğradığı tahmininde bulunuyor. Köyün konumunun da geçit yeri olarak yorumlamaya elverişli olduğuna dikkat çekiyor. (Hovsep Hayreni) SN
  Avunca köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Keştun
E1914: Xaçdun [ Erm "Haç evi" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Ortadurak köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Çalkadan
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Güneşdere köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Baso
E1900 AY, K&P: Basi/Basu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Alanyazı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Xozinkéğ
E1900 Epr II.187: Xozinkéğ/Xozinküğ [ Erm "domuzköy?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Aziz Krikor Lusavoriç'in torunu olan Gatoğigos Aziz Husig'in (ö. 347) bu köyde gömülü olduğu rivayet edilir. Aziz Husig manastırı 19. yy sonunda yarı harabe durumundaydı. SN
  Yazeli köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kirzi [ Erm kzir gen. kzri "hasırotu, hazeran" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Oymadal köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Reşo Mezraa [ Kürd "Reşat mezrası" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Bulgurcular köy - Mazgirt - Tunceli
1946 MYK: Germisi
1928 K: İkiz Germisi [ Zaza germisi "kaplıca" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Gelinpınar köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Şomi
E1900 AY: Şohmin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kepektaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Pağnik [ Erm pağnik' "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kavaktepe köy - Mazgirt - Tunceli
K2010: Qerexdep [ Kürd "Karakoçan yanı" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Qerax Kurmanci'de kenar demektir. Dep için Karakoçan'ın eski adına bakılabilir. Peri Suyu'nun kenarındaki Göktepe Köyü'nün eski adı da Goydep'tir. Mansuri
  Öreniçi köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Örs köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Örs
E1900 AY, K&P: Urts [ Erm "gelinhaçı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Urts: Ermeni geleneğinde düğünlerde çiçekler ve meyvelerle süslenip elden ele gezdirilen haç şeklinde tahta simge. (SN) ■ Bu köyün ismi Ermenice kaynaklarda Urts'tur. Ermenice tam olarak böyle bir kelime de var: Kabarık ve yumuşak bir tür ot. Türkçe karşılığı; keklik otu. (Hovsep Hayreni) SN
  Kuşçu köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
E1900 AY: Xuşig/Xuşin [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Doğanlı köy - Mazgirt - Tunceli
1928 K: Kurcik [ Kürd qurçik "subirikintisi" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kuşhane köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kuşhane
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Otlukaya köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Pulan
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
  Akkavak köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Şilk/Şilek [ Kürd şilek "sulak yer, bataklık" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Dallıbel köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Beroc [ Kürd berroj "güney" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Kürd: Berroj "güney, dağın güneş gören yamacı". Karşıtı Nizar "gölgeli kuzey yamaç". yalcin
  Obrukbaşı köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Lemk
E1900 AY: Lampk' [ Erm "kulplar, tutamaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Güneyharman köy - Mazgirt (Akpazar bucağı) - Tunceli
1928 K: Köderiç
E1900 AY, Epr: Kodar'ic [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ İmparator I Justinus devrinde (y. 525) tahkim edildiği Bizans kaynaklarında kaydedilen Kitharizon adlı yerdir. Erm aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Aktarla köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kurkurik [ Kürd krkrig "yıkıntı" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kızılkale köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kızılkale
Eski adı: Dırban [ Fars/Erm derbân "kapıcı" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Bu köyde Urartu zamanından kale kalıntısı ve çivi yazıtı var. Yörenin en eski kapılarından biri olduğu açık. Bu anlamda kapıyla ilgili bir eski isminin olması mantıklı. Fakat hangi dilden olduğuna ilişkin değişik ihtimaller var. Pers dönemini de düşünürsek Farsça Darbân aynı anlamdadır. Ermenice ise Դռնապան (Tırnaban /Dırnaban) yine aynı anlamda, kapı koruyucudur. Dolayısıyla bunu yalnız Kürd. değil, aynı zamanda Erm. ve Fars. olarak da belirtmeli. (Hovsep Hayreni) SN
■ Alevi Kürd yerleşimi (Şadiyan aşireti) Köy halkının bir bölümü 19.yy'da köyden ayrılıp Sivas/Zara Kızılkale köyüne yerleşmişlerdir. 1800lerin sonlarında Zaradan ayrılan bir başka grup ise Adana/Tufanbeyli Fatmakuyu köyüne göç etmiştir. kızılbaşkürt
  Dayılar köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Keceran [ Kürd "aş." ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Gelincik köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Kopik [ Kürd qopik "kamburca" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Kartutan köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Lodek [ Kürd lodik "tınazca, öbekli" ]
Alevi (Zaza/Kurm.) yerleşimi
■ Kürd lod `ot veya ekin yığını, tınaz`. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km