54 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Erikbağı köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 K: Koceri
E1902 Epr: Gocer [ Erm "tomruklar (veya tomurcuklar)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Mollakasım köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1928 K: Mollakasım
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Alaköy köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1928 K: Alaköy
E1902, E1914 Epr, K&P: Alür/Alur [ Erm "un?" ]
E1267 Epr I.158: Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi'nin Tarih'inde (yak. 1267) görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
  Bardakçı köy - Merkez - Van
1928 K: Bardakçı
E1914 K&P: Çıraşén [ Erm ջրաշէն "suköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1915 yılında gerçekleşen Zeve köyü katliamından kaçabilen Müslüman Türk ailelerin bir kısmı ismi geçen köyün mezrası olan Çraşen'e (günümüzde adı Bardakçı) yerleşti. metonio
  Köprüler köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Gem
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1914'te 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün kuzeybatısında, 2200 m rakımdadır. SN
  Yumrutepe köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1946 MYK: Dirleşen
E1914, 1928 K: Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Gülsünler köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1928 K: Şeyxkara [ Kürd şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Otluca köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1928 K: Şeyxayine?
1914 K&P: Şeyxatiye? [ Kürd/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1914 K&P: Çıraşen [ Erm "suköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
  Beyüzümü köy - Merkez - Van
E1900, 1928 K&P, K: Şahbağı [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Önceden Ermeni yerleşimi olan mahalllede sonradan Azeri yani Acemler bulunmaktaydı. Şu anda ise mahallede Kürt ve Azeriler yaşamakta. Serbaz
  Kasımoğlu köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1928 K: Kasımoğlu
E1914 K&P: Güsnents
E1902 Epr: Kusnents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kıratlı köy - Merkez - Van
1928 K: Lamızgert
1901 UK: Lamasgerd [ Erm Lamızgerd Լամզկերտ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Ilıkaynak köy - Merkez (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Karagündüz köy - Merkez (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Karagündüz
E1902 Epr II.154: Xaragonis [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 20. yy başında 170 hane Ermeni nüfusu ve 16. yy' yapımı Surp Tateos kilisesi vardı. 1914 Patrikhane sayımı 230 hanede 1525 Ermeni nüfus verir. ■ Eski Karagündüz köyü Urartu dönemine ait bir höyük üzerindedir. Yakın dönemde terkedilerek 2 km kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. SN
  Ortanca köy - Merkez (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Seyvan/Siyavan
E482, E680 E905 MKh, Ardz: Sévan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1914'te 439 Ermeni ve 300 Kürt nüfusu vardı. SN
  Kaymaklı köy - Merkez (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Kurdivan [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Ağzıkara köy - Merkez (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Ağzıkara
1916 UK: Keçanıs [ Erm ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çalımlı köy - Merkez (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Aranik [ Erm ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Arıtoprak köy - Merkez (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Zaranis
E1900 HSH: Zarents [ Erm "Zareh'ler (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Karakoç köy - Merkez (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Lim [ Erm "ada?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Bodurağaç köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 K: Reşan [ Kürd reşan "karalar (aş.)" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çırak köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 K: Çırak
1916 UK: Çarax
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Hacıali köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 K: Hacıali
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Boğazkesen köy - Özalp - Van
E1914, 1928 K: Boğazkesen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Seydibey köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1916, 1928 UK, K: Seydibey
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Köyde azeri vatandaş mevcut değil. Köy ekseri kürt yerleşimidir. Sedat Gündoğdu
  Hacıkışlak köy - Özalp - Van
1928 K: Hacıkışlak
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  YukarıMutlu köy - Çaldıran - Van
1928 K: Yukarı Şerefxan [ Kürd "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  AşağıMutlu köy - Çaldıran - Van
1928 K: Aşağı Şerefxan [ Kürd "aş." ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Yassıtepe köy - Çaldıran - Van
1928 K: Kurkurik
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  YukarıSağmallı köy - Çaldıran - Van
1928 K: Nuşar [ Kürd nûşar "yenikent" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Aksorguç köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 K: Velicani [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Yağıbasan köy - Çaldıran - Van
1928 K: Kaymez
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kilimli köy - Çaldıran - Van
1928 K: Metkuli
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  AşağıKuyucak köy - Çaldıran - Van
1928 K: Aşağı Sarinc [ Erm/Kürd sarinc "buzluk" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Sağmalı köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 K: Nûşar süfla [ Kürd nûşar "yenikent" ]
1916 UK: Nuşehr Mukuri
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çubuklu köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 K: Çubuklu
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  YukarıKuyucak köy - Çaldıran - Van
1928 K: Yukarı Sarinc [ Erm/Kürd sarinç "buzluk" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Soğuksu köy - Çaldıran - Van
1900 UK: Soğuksu
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Güngören köy - Çaldıran - Van
1928 K: Diro [ Kürd dîro "güngören" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çakmak köy - Saray - Van
1928 K: Çakmak
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Umuttepe köy - Çaldıran - Van
1928 K: Sint
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kepir köy - Saray - Van
1916 UK: Kapir
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Dorutay köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 K: Taşrumi
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Gözdeğmez köy - Özalp - Van
1928 K: Naçarava [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çubuklu köy - Çaldıran - Van
1900 UK: Çubuklu [ Tr ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Örenburç köy - Saray - Van
1928 K: Setmanıs [ Erm ]
1916 UK: Satmanis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Eğribelen köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 K: Hasantemran [ Kürd ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Bakışık köy - Saray - Van
1946 MYK: Avzerik [ Kürd avzerik "sarısu" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Sırımlı köy - Saray - Van
1928 K: Xarabsorik [ Kürd xirabsorik "kızılcaören" ]
1916 UK: Sorik
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  AşağıTulgalı köy - Özalp (Dorutay bucağı) - Van
1928 K: Axorik süfla [ Erm ախոռիկ "ahırcık" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Yanal köy - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 K: Soradir
E1902 Epr: Soradér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 9.-11. yy'larda Van bölgesine hakim olan Artsruni hanedanının türbeleri bu köyde idi. 9. yy'a ait Eçmiadzin (Meryemana) kilisesi halen ayaktadır. SN
  Beyarslan köy - Saray - Van
1928 K: Şerefxan [ Kürd "Şerefhanlı (aş.)" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Eşmepınar köy - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 K: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kaşkol köy - Başkale (Albayrak bucağı) - Van
1928 K: Kaşkol
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km