24 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Karacaşehir köy - Merkez-Odunpazarı - Eskişehir
1796: Karacaşehir
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
  Akçakale köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 K: Akçakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine binaen bir mahzuru olmaması halinde mürettep vergi kayıtlarının nakledilmesi. deyar heyran
  Erenyolu köy - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
Eski adı: Tilhabeş [ Ar tell habeş "Habeştepe" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 K: Zeykan/Zeygan [ Kürd "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
  Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 K: Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
  Topkıran köy - Keban - Elazığ
1914 Kiep: Topkıran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
  Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
1928 K: Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akçakale köy - Merkez (Hankendi bucağı) - Elazığ
1946 MYK: Akçakale
1928 K: Ağcakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Türk
  Bağdere köy - Merkez - Elazığ
1928 K: Ancuz [ Kürd ancuz "karaerik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy, 250 yıl önce Urfa'dan gelen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır Türk
  Sağman köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Sağman
E1878 AY: Sağman [ Erm sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
■ Köyün adı Sağman Deresinden (Büyükdere) gelir. Bu dere Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ Eski Sağman köyü kısmen terk edilmiş ve aşağıda yeni yerleşime taşınmıştır. SN
  Dereli köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Dereli
Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
  Canpolat köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
1928, K2011 K: Zok [ Kürd zok/zewik "tarlacık" ]
Türkmen (Karakeçili ) yerleşimi
  Çataksu köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Abdolu
1928 K: Avduli/Abduli
E1878 AY: Abdoli Mezre [ Kürd avdolê "vadisuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
  Dağarası köy - Ergani - Diyarbakır
1928 K: Zirki İlyan [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Esenkavak x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Bestek [ Kürd bestek "derecik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Keban baraj gölüne battı. SN
■ © 03.06.1799 Palu'nun Mera nahiyesine bağla Bestek karyesi Camii hitabet cihetinin Ahmed Halife'ye tevcihi deyar heyran
  Tokça köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 K: Sos
E1902 Epr: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Salyamaç köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Bayro [ Kürd "tanyeli" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çayırbeyli köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Deliki
Türkmen (Karakeçili ) yerleşimi
  Gülveren köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: İznos [ Erm yeznots "sığırlık" ]
R1889 RAl: Yeznadzor [ Erm yeznatsor "sığırdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km