40 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Karacaşehir köy - Merkez-Odunpazarı - Eskişehir
1796: Karacaşehir
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 21.05.1796 Sultanözü sancağında İnönü nahiyesinde Karaağaç nam karyede Süleyman oğlu Mustafa ve Karacaşehir nahiyesinde Ağamal ve Türkmenbudak nam karyelerde Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa'dan kalma hasılatsız tımarların Ahmed oğlu Mehmed'e tevcih edildiği. deyar heyran
  Peçene köy - Han - Eskişehir
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Köseceli bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Köseceli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Karakeçili aşireti olduğuna dair bir belge/veri yok, Köyde hala ermeni olduğu söylenen aileler var, Besnili Haco
  Akçakale köy - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
1928 K: Akçakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine binaen bir mahzuru olmaması halinde mürettep vergi kayıtlarının nakledilmesi. deyar heyran
  Yaylacık köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Bir rivayete göre eski adı Gâvuristan imiş. SN
  Yoldüzü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Mırıxtil [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Kürd Reşvan aşireti mensupları iskan edilmiştir. Kürdçe ismi Mırıxtil, Besnili Haco
  Erenyolu köy - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
Eski adı: Tilhabeş [ Ar tell habeş "Habeştepe" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: İznikan
1928 K: Hiznikan [ Kürd "İzno'lar (öz.)" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrasi iken 2005'te Topkapı adıyla köy oldu. SN
  Büklüm köy - Merkez - Adıyaman
1928 K: Büklüm
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Durak köy - Merkez (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1560, 1928 Tah, K, K: Gemrik [ Erm gamarig? "kemercik" ]
1914 Kiep: Gemrü
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 K: Zeykan/Zeygan [ Kürd "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
  Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 K: Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
  Topkıran köy - Keban - Elazığ
1914 Kiep: Topkıran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
  Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
1928 K: Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Akçakale köy - Merkez (Hankendi bucağı) - Elazığ
1946 MYK: Akçakale
1928 K: Ağcakale
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Urfa ve Musul yörelerinden getirilerek yöreye iskan ettirilen Karakeçili Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Türk
  Bağdere köy - Merkez - Elazığ
1928 K: Ancuz [ Kürd ancuz "karaerik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy, 250 yıl önce Urfa'dan gelen Karakeçili Türkmenlerinden oluşmaktadır Türk
  Sağman köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Sağman
E1900 AY: Sağman [ Erm sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
■ Köyün adı Sağman Deresinden (Büyükdere) gelir. Bu dere Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ Eski Sağman köyü kısmen terk edilmiş ve aşağıda yeni yerleşime taşınmıştır. SN
  Dereli köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Dereli
Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
  Yoğunca köy - Siverek - Urfa
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çiftçibaşı köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
1928, K2011 K, MG: Xorik [ Erm xorig "çukurca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Canpolat köy - Siverek (Karakeçi bucağı) - Urfa
1928, K2011 K: Zok [ Kürd zok/zewik "tarlacık" ]
Türkmen (Karakeçili ) yerleşimi
  Şekerli köy - Siverek (Şekerli bucağı) - Urfa
K2000 MG: Qercewêranamilaayib [ Kürd "Molla Eyüp Karacaviranı" ]
1928 K: Karacaviran
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Bakmaç köy - Siverek (Şekerli bucağı) - Urfa
K2000 MG: Xijdarî
1928 K: Gijdari [ Kürd gijdarik "salkımsöğüt" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çataksu köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Abdolu
1928 K: Avduli/Abduli
E1900 AY: Abdoli Mezre [ Kürd avdolê "vadisuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni (Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
■ Köydeki Aleviler Kurmanç-Kürt, Sünniler Karakeçili Türkmenidir. metonio
  Dağarası köy - Ergani - Diyarbakır
1928 K: Zirki İlyan [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gürakar bld - Siverek (Karacadağ bucağı) - Urfa
1928 K: Xırbéhestiyan [ Kürd xirbêhestiyan "kemikliören" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Esenkavak x - Kovancılar (Çaybağı bucağı) - Elazığ
1928 K: Bestek [ Kürd bestek "derecik" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Keban baraj gölüne battı. SN
■ © 03.06.1799 Palu'nun Mera nahiyesine bağla Bestek karyesi Camii hitabet cihetinin Ahmed Halife'ye tevcihi deyar heyran
  Tokça köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 K: Sos
E1902 Epr: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Salyamaç köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Bayro [ Kürd "tanyeli" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Şu anda köyde yaşayan halk Erivan kökenli Kürttür. Buradaki Karakeçili Türkmen kökenli halk Pasinler ilçesi Bulkasım köyüne göç etmiştir. metonio
  Dikili köy - Horasan (Aras bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Pînaduz/Pinatuz
E1902 Epr I.403: Pinadus
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Gündeğer köy - Horasan - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Cicekrek/Ciceğrek
E300: Cicrag [ Erm ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Çayırbeyli köy - Karayazı - Erzurum
1928 K: Deliki
Türkmen (Karakeçili ) yerleşimi
  Gülveren köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: İznos [ Erm yeznots "sığırlık" ]
R1889 RAl: Yeznadzor [ Erm yeznatsor "sığırdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km