5 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Aşağıyabanlı köy - Ağın - Elazığ
1914 Kiep: Aşağıyaban
Türkmen (Bayat) yerleşimi
  Durupınar köy - Merkez (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 K: Çalomezrası [ Kürd "çukurmezrası" ]
Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Köyü 1740'lerde Musul yöresinden gelip yerleşen Bayat Türkmenleri kurmuşlardır. Türk
  Gölköy köy - Merkez (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 K: Gölköy
Türkmen (Bayat) yerleşimi
  Bahçekapı köy - Merkez (Mollakendi bucağı) - Elazığ
1928 K: Şintil/Şentil [ Erm şént'il "köytepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Elâzığ ve çevresini Türkleştirme politikası sonucu Bayat aşireti bu bölgeye iskan edilmiştir. Günümüzde Bayat, Bayatlar, Bayatlı gibi adlarında, çoğunluğu batı Anadolu'da otuziki yer adları görülür. Afyonkarahisar Bayat ve Çorum'un Bayat ilçelerinin, Bolu'nun Bayat köyünün adı bu boyla bağlantılıdır Türk
  Bayırbağ bld - Üzümlü - Erzincan
1928 K: Peteriç
E1900 Epr I.393: Pıtaric [ Erm Բթառիճ "kör aric (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Bayat) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında 50 Ermeni, 80 Türk ve 20 kadar Kürt evi bulunmaktaydı. Köy içinde Aziz Sarkis kilisesi, 10 km kadar kuzeybatıda 1367'den beri kayıtlarda olan Surp Nikoğayos Manastırı vardı. ■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğünün anlamı bizce meçhuldür. SN
■ Zazaca telaffuzu "Pıtarıc ~ Pıtarız. Aslen Zaza Alevi bir yerleşimi olup sonradan din ve dil değiştirerek Sünni olup Türkçe konuştuğu söylenir. asmen


Grafik harita göster     haritada ara : km