50 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Büyükzengi köy - Sarayönü - Konya
1928 K: Büyük Zengi [ Tr zengî/zengan "çingene" ]
1912 Kiep: Zengipınar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Solakuşağı köy - Evren - Ankara
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  KüçükCanlı köy - Tomarza (Toklar bucağı) - Kayseri
1928 K: KüçükCanlı
Eski adı: Alaler
Alevi (Türkmen) (Avşar) yerleşimi
■ Köyün adı Aleviler'in bozulmuş halidir. metonio
  Ayvat köy - Tufanbeyli - Adana
1928 K: Ayvad
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Azizler mz - Pınarbaşı - Kayseri
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Topboğazı köy - Kırıkhan - Hatay
1935 Sanj: Topboğazı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Mirzaağa köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Mirzaağa
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Oğlakkaya köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Oğlakkaya
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kemer köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Kemer
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yeşilkent bld - Sarız - Kayseri
1928 K: Yalak
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yedioluk köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Yedioluk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Karayurt köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Karayurt
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Zeytinoba köy - Hassa (Güvenç bucağı) - Hatay
Eski adı: Şarklı [ Tr "Kürt" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Altısöğüt köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Altısöğüt
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Ayranlık köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Ayranlık
Eski adı: Deliküçükler
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Çörekdere köy - Sarız - Kayseri
Eski adı: Hacıveliler
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Dayoluk köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Dayoluk
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kıskaçlı köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Kıskançlı
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Hacılar köy - Hassa - Hatay
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Hacılar köyü nufusuna kayıtlı 40 bin insan bulunmaktadır. Hassa'nın Kütüğüne kayıtlı en büyük köyüdür. 1952 yılında gelen bir sel felaketi nedeniyle dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından Hacilar köyü köyluleri Ardıçlı beldesine iskan edilmistir ve köylülerin buraya yerleşmesi için teşvikte bulunmuştur. Mert Çakmak
  Sarız ilçe - Sarız - Kayseri
1928 K: Köyyeri
Ar Selç: Sarûs
1928 K: Sarız (idari bölge)
Ark Str: Sáros (neh) [ Yun Σάρος "sazlık" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Strabon'un Sáros, Bizans, Ermeni ve Arap kaynaklarının Saros veya Sarus adıyla andığı nehir Seyhan nehridir. Adını nehirden alan Sarız nahiyesi 19. yy'da kuruldu, 1946'da ilçe oldu, Köyyeri kasabası idari merkez oldu. Tr *Sarıöz adından türetilmesi cahilcedir. SN
  Yaylacı köy - Sarız - Kayseri
1946 MYK: Esirik
1928 K: Esirek
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  İncedere köy - Sarız - Kayseri
1928 K: İncedere
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kuşçu mah - Sarız - Kayseri
1928 K: Kuşçu
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Tekneli köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Deştiye [ Kürd deşt "ova" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Çavdar köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Çavdar
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Damızlık köy - Sarız - Kayseri
1928 K: Damızlık
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Topaktaş köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Topaktaş
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Akoluk köy - Sarız - Kayseri
Eski adı: Çürük
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Gerdekmağara köy - Sarız (Yazyurdu bucağı) - Kayseri
1928 K: Gerdekmağara [ Tr gerdek "yuvarlak" ]
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Güllübucak köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Güllübucak
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Akdere köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914 Kiep: Akdere
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Gaziler köy - Ekinözü - Maraş
Eski adı: Vehne
Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ 1914 tarihli Kiepert haritasında bu konumda Hacinoğlu köyü görünür. SN
  Evcihöyük köy - Elbistan - Maraş
Sünni Türk (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkının önemli bir kısmı Nurhak ilçe merkezinden gelen Sünni Türklerdir. Ayrıca köydeki hiçbir sülalenin Malatya/Akçadağ ile veya Kürne aşiretiyle alakası yoktur. metonio
  Demircilik bld - Elbistan - Maraş
1914 Kiep: Demircilik
Alevi (Türkmen) (Avşar) yerleşimi
■ Alevi Salmanlı Avşarlarından oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Saylakkaya köy - Halfeti - Urfa
E1901, 1928 Vic, K: Cibin [ Erm çrpuyn? "su yuvası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkı, Avşar'dır. Avşarlar, Osmanlı-Rus harbinden sonra Ermenilerin terk ettiği köylere ve kasabalara Kayseri Uzunyayladan gelerek iskan edilmişlerdir. Türk
■ Köyde hala bir kaç Müslümanlaşmış Ermeni aile yaşamaktadır. Geri kalan nüfus Türkmendir. metonio
  Akören köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Ağveren
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Ofköy köy - Bismil - Diyarbakır
1928 K: Of
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Uzunova köy - Kulp (Hamzalı bucağı) - Diyarbakır
1928 K: Cimar
E1900 HSH: Cumara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yeleçli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960e DİE: Semzelek
R1889 1928 RAl, K: Samzalek [ Gürc ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Avşar) yerleşimi
  Tazeköy köy - Merkez (Hasköy bucağı) - Ardahan
1968 K2: Tazeköy
K2000: Berebeg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşiktaş köy - Merkez (Hasköy bucağı) - Ardahan
1960e DİE: Mıcıç
R1889 1928 RAl, K: Mucuc
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
■ Gürcüce, Mujuji (მუჟუჟი) domuz ayağı demektir. meriç
  Hacıali köy - Merkez (Hasköy bucağı) - Ardahan
R1889 1928 RAl, K: Hacıali
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar) yerleşimi
  Binbaşar köy - Merkez (Hasköy bucağı) - Ardahan
1928 K: Murikan/Morıkan [ Kürd Mûrikan/Mûrka "aş." ]
R1889 RAl: Morxan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Pirabadilli) yerleşimi
■ 1784 tarihli evrakta Yerli Pirabadilli Cemaatleri notu düşülmüş. Sözlü kültürü dogrulatarak 1835 nüfus sayımına göre Köyün kurucuları olan 3 aile belirlendi. Reşo, Aslan ve Hedo aileleri.. Köyün eski adı Murkan. Yerli halk Pirebadi aşiretinin Diyarbakır orijinli olduğunu ifade ediyor. onur özer
  Tunçoluk köy - Merkez (Hasköy bucağı) - Ardahan
1600, 1928: Panik [ Erm pağnik "ılıca" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Avşar/Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km