4 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Çöpler köy - İliç - Erzincan
1928 K: Çöpler
1643 Ç&K: Cobiler
Kürd (Şavak) yerleşimi
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Sabırlı köy - İliç - Erzincan
1643, 1928 Ç&K, K: Urik
E1900 AY, Mn: Urek [ Erm urek "korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şavak) yerleşimi
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1946 MYK: Biradi
1928 K: BiradiMaruşka [ Kürd bîradî "kuyugören" ]
E1900 AY, K&P: Morışga [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şavak) yerleşimi
■ 1993'te boşaltılan köylerdendir. SN
  Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
Eski adı: Doxikan
Kürd (Şavak) yerleşimi
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km