4 yerleşimi bulundu.
sırala 
  Çakallı köy - Türkoğlu - Maraş
1888: Çakallı [ Tr "aş." ]
Kürd (Çakallı) yerleşimi
■ Kürt kökenli Çakallı Türkmenlerinin iskan edildiği Çakal Ovasının merkez köyüdür. SN
■ © Tarih: 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
■ Köyün tamamı Sunni'dir. Köyün ismi Çakallıhasanağa. Mert Çakmak
  Akpınar köy - Besni - Adıyaman
Kürd (Çakallı) yerleşimi
■ Türkmen yerleşimidir. metonio
  Çakallı köy - Halfeti - Urfa
K2010: Çeqelan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Çakallı [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Çakallı) yerleşimi
■ © Tarih: 21/Ş /1266 (Hicrî) Maraş eyaletinde Sinemlü [Sinemilli], Kılıçlı, Çakallı ve Atumlu [Atmanlu] aşiretleri ... deyar heyran
■ Çakallılar Avşar Türkmenidir. Türkmen yerleşimi metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km